آسمان آبی شعر
ار تفاع خواستن

هر شب که با بهانه ات بی خواب می شوم .
تا ارتفاع خواستن پرتاب می شوم .
امشب که گام می زنم در کوچه های شعر .
در کوچه سار خاطره مهتاب می شوم .
من بی ترانه های تو وزنی شکسته ام .
با تو دوباره آن غزل ناب می شوم .
با چشم های سبز تو يک برکه شوق تر
در غيبت نگاه تو مرداب می شوم .
تو در بهار باور من غنچه ميکنی
رنگ صداقت چمن ، شاداب می شوم .
اي جاري هميشه در ياد بهار عمر
از عاشقانه هاي تو ، سيراب مي شوم
اسفند پير سالي و يخهاي بهمنم
در فصل دستان گرمت آب مي شوم
يلداي انتظار من روز سحر شود
با بامداد ديدنت بي تاب مي شوم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۱/۱۱/۱٤ - بهروز سنجابی