آسمان آبی شعر
اشک سبز

با تو ترانه می شود شعر شکست هم
انگيزه های طی شده احساس هست هم
هر گام من به خاطر تو صخره را سپرد
اينک نثار ميکنم اندام و دست هم
وقتی شکفته می شوی در هالهء بهار
در من شکوفه می دهد بودن و هست هم
امشب فضای شعر من آب است و آينه
پيمان پاک ذره و روز الست هم
عيد است طفل دل سرودن را بهانه کرد
يک جرعه شهد خنده و چشمان مست هم
دستان پاک باز من از شوق تو پُرند
سرشار ميل گفتن و زيبا پرست هم
يک جفت حس لاله و يک برکه اشک سبز
تلفيق شبنم و سحر ، طرح نشست هم
خورشيد با مداد تو ، يلداي سرد من
ان لحظه اي كه بشكند سد شكست هم .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٢/۸ - بهروز سنجابی