آسمان آبی شعر
يادمان

يادش به خير باد مينی بوسها ولنجک را دور می زدند و ما دانشگاه را و اميد در بستر زمان جاری بود

 حالا مينی بوسها ما را دور می زنند و ما به گرد جهان می گرديم

به دنبال ياری که ديگر در خانه نيست

و اميد در بستر زمان عرق ميريزد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۸/۳ - بهروز سنجابی