آسمان آبی شعر
 

 

ماهي گير

ابر هاي عقيم بي باران

نرده هاي سياه و آلوده

رو به دريا ستاده ماهي گير

كف به لب هاي نرده ماسيده

دود سيگار مرد اخمو و پير

غم ماهي تلاش بيهوده

دست هاي تهي و بي قلاب

وحشت مادري هراسيده

چشمهاي سياه نيمه خما ر

حاصل يك شب نياسوده .

براي نيما فروردين 78 رشت

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۱۱/٦ - بهروز سنجابی