آسمان آبی شعر
 

 

     هفت سين ؛

     تمام اسفندم را روی اجاق زمستان

      ريخته ام .

     شاخه ای بيدمشک در گلدان باران

     خواهم کاشت ٬ به شوق آمدنت.

     در سفره ام .!

     سيب سپاس دارم و سيمای آينه .

     وشعر سپيد ٬ سبزه ام را 

     با تو خواهم سرود ميهمان پارساليم   

           بهار . ۲۲/۱۲/۸۲ تهران . لواسان

                            

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۱٢/٢۳ - بهروز سنجابی