آسمان آبی شعر
 

    بامداد ؛ 

    با تغيیر ساعت

    به بهار دروغ نگوييم   

   شب و روز به توافق نمی رسند !

   وقتی بامداد باور ها شرقی است

                                                               ۱/۱/۸۳ تهران

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱/٤ - بهروز سنجابی