آسمان آبی شعر
 

          باران ؛

          باران تو شعرهاي مرا ناب مي كني

          يخ هاي غصه را به دلم آب مي كني

          چشم مرا كه اشك فقط ميهمان اوست

          با لاي لاي نم نم خود خواب مي كني

                 فروردين - 79

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/۸ - بهروز سنجابی