آسمان آبی شعر
 

                            محمّد ص

                            ماه فرو ماند از جمال محمّد

                            سرو نباشد به اعتدال محمّد

                            قدر فلك را كمال و منزلتي نيست

                            در نظر ِقدر ِ با كمال محمّد

                           آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي

                           آمده مجموع در ظلال محمّد

                           چشم مرا تا به خواب ديد جمالش

                           خواب نگيرد مگر خيال محمّد

                           سعدي اگر عاشقي كني و جواني

                           عشق محمّد بس است و آل محمّد

                                              ميلادحضرت رسول ( ص) مبارك باد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/۱٤ - بهروز سنجابی