تابهار.

زنده یاد قیصر امین  پور

 پیش بیا‌! پیش‌تر ! پیش بیا‌ !

تا که بگویم غم دل بیش‌تر

دوست‌ترت دارم از هر‌چه  دوست

ای تو به من از خود من خویش‌تر

دوست‌تر از آن که بگویم  چه‌قدر

بیش‌تر از بیش‌تر از بیش‌تر

داغ تو را از همه  داراترم

درد تو را از همه درویش‌تر

هیچ نریزد به‌جز از نام تو    

گر بزنی بر رگ من  نیشتر 

فوت و فن عشق به شعرم ببخش

تا نشود  قافیه ‌اندیش‌تر

/ 0 نظر / 23 بازدید