یاد مهر .

.یاد مهر

یاد مهر 

هنوز هم می نویسم

 نه بر برگهای کاهی که بر صفحهً  دو خط  

دلنواز و خیال انگیز 

 

مرا با دستان گچ آزرده  ،  بر تخطه های سیاه چه آموخته ای ؟ 

که پس از سال ها مرکب یادم کمرنگ نمی شود .

 

آنک که سپیدی صفحه  را سرانگشت ِ فونت های سیاه تلفیقی می آزارد ،

 ومن تنها از تداعی شوق کودکی سر شارم .

 یاد مهر و مدرسه و مهربانی ها گرامی باد

آسمان  آبی  شعر  

شهریور 91

 

.

/ 0 نظر / 21 بازدید