تنها به خاطر تو

روزها رفت كه من

دكمه اي نفشرد م ويند وزي نگشو د م

ماوس بي حوصله اقدا م و عمل كنسل شد *

با فراخواني تو

باز هم كوشيدم

رمز و پسورد به اندام عمل پوشيدم

فرصتي حاصل شد

آيكوني فتح شد و پنجره اي كامل شد *

اي كه از فرصت هر پنجره اي سر شاري

با تو من پرسيدم

با تو د نياي فرا خاطر خود را ديد م

با تو فرمان فروپاشي من كنسل شد *

مهربان ياور اينترنتيم

به ايميل من اگر مي آيي؟

شور ايام بيار ياد ايام ببر !

از جهاني كه در آن مي رويي

به جهاني كه درآن مي پوسم

با تو آيينه شدم فرمت من كامل شد

و از آن آينه آثاري من حاصل شد *

تقديم به نداي خوبم سروده شده درمورخة 8/9 /82

/ 0 نظر / 5 بازدید