روزپدر گرامی باد .

آسمان آبی شعر

خردادی من ، پیک ِِ  نیاز ِ غزلم باش

پیغام بری  ،  شکوهً  ساز غزلم باش

 

شیدا شدم از شوق ، غزلدخت زمانه

 پیغام ِ خوش ِ  بنده نواز غزلم باش

 

در پرده زدم حرف ِدل و باورم این بود

صندوقچهً بستهً راز ِ غزلم باش

 

چون قصهً ناگفته و شعر ِ نسروده

دیوان دل و دفتر ِ باز ِ غزلم باش

 

با من  بنشین تا نسرایم غم ِ ایام

تنها شده ام  شام ِ دراز  ِ غزلم باش

 

مرغ قفس قافیه ام  ،  با پر ِ پرواز

بشکن  قفس ِ قافیه ، باز ِ غزلم باش

 

عمری به تکاپوی تو پیمودم و آنک

هنگام فرود است فراز ِ غزلم باش

 

ای عهد ِ ازل بسته و ای عشق خوش آغاز

نک آبله پا ، عزم ِ حجاز ِ غزلم باش

 

آسمان ِ   آبی ِ  شعر

/ 1 نظر / 22 بازدید
smpt

[گل]