كانادا؛

        هرچند كه جاي ِ خاليت پيدا     هست

        هجران ِ تو صبر سوز و بي پروا  هست

        الماس ِ   جدائيت     دلم را         نبُرد

        هر جا كه شوي خداي من آنجا هست

                                              شادي خوب من از اينكه تو را تا پله كان پرواز

                                            همراه نيستم مرا ببخش دوستت دارم تا هميشه

                                                                19/ 6/ 83 تهران - لواسان

/ 1 نظر / 5 بازدید