حدیث آشنائی .

 

آسمان  آبی  شعر.

خوشا آنان که بعد از مرگشان در یاد می مانند

به قاب ِ خاطره سرزنده و آباد می مانند

 

خوشا آنان که در هستی مسیر ِ مهر می پویند

جوان وجاودانه رهرو ِ امداد می مانند

 

بهار ِ زندگانی را خزان ِ مرگ در پیش است

خوشا آنان که بعد از مرگ هم شمشاد می مانند

 

اسیر خود نمائی های ِ بی عنوان نمی گردند

 به گوش ِ جان و دل در محضر ِ استاد می مانند

 

متاع ِ زندگی شیرین و راه ِ ظلم اغواگر  

خوشا آنان که همواره به عدل و داد می مانند

 

خو شا آنان که در عشق  و وفا استورهً عهدند

به وقت آزمون چون تیشهً فرهاد می مانند

 

خوشا آنان که در سر شوق ِ دیدار ِ وطن دارند

به غربت مرغ ِ عشق ِ در قفس آزاد می مانند

 

لطیفی صحنه گردان ِ حدیث ِ آشنائی بود

دریغا شادمانی با غمش ناشاد می مانند

 

از این پس هر دوشنبه ، بی حسن ، یاران ِ همشهری

به پای ِ یاد ِ یاری  کز نفس  می مانند

آسمان ِ آبی ِ شعر

تهران - تالار نوید

آذر92 

/ 0 نظر / 24 بازدید