محرم .

محرم

 

باز ایام ِ مُحرم شد و تکرار شدم

بی صف و سنج وعلم ، قافله سالار شدم 

مانده در حنجره ام بانگ تمنای حسین

خیل ِ جا مانده ا زاین فرصت ِ  دیدار شدم 

شور می خواست شب ِ شعر ِ حسینی شدنم

عابر ِ کوچهً شبهای ِ غزل بار شدم  

شال و شیپور و شنل ها همه موزون بودند

تیغهً شرم ِ  علم های نگو نسار شدم  

من که نسل ِ دُهُل ونی لبک و  سُرنایم

محو این طبل تهی بطن ِ تلنبار شدم  

اشک حسرت ز ِ غزل های ترم می جوشید

ساغرِِ دیدهً دجله وش  خونبار شدم 

شور و شیدائی تزئینی خود را شستم  

راوی ِ  زشتی ِ  آن قوم  ِ ستمکار شدم

از عطش روی لبم شط غزل تاول زد

شاعر ِ تشنه لب ِ شعر علمدار شدم  

محرم 90  تهران

آسمان  آبی  شعر .

/ 0 نظر / 21 بازدید