saskaton,

.

شاعری وارد دانشکده شد 

ذوق خود را به نگهبان بخشید 

شعر ما کودک مکتبخاا نه‌ است

شوق مرا به گرو بستانید

روی اندیشه بی‌ مدرک ما خط بطلان نکشید 

مگذارید که سبزی‌ها تان 

روی شعر ترما گًل بدهد.

کانادا  - سا سکا تون

۹۱/۷/۱۴

/ 0 نظر / 20 بازدید