صبح .

.

صبح است و لطافت ِ هوایی که نپُرس

باران و نسیم ِ جانفزایی که نپُرس

پیچیده هوای ِ تو به دیوارهً دل

در پنچره   حس ِ آشنایی  که نپُرس

آسمان   آبی  شعر

اردیبهشت نود و یک

/ 0 نظر / 21 بازدید