: پنجاه سال پيش :

هر برگ زرد خاطره ، پائيز كوچكي است

انبان من ُپر است از اين برگهاي خُرد

يادش بخير بارش آغاز مهر ماه

بربرگهاي سبز ، بر شاخه هاي تُرد

 

 

آغاز مهر بود

روزي با مُحبت خود دست من فشرد

همراه خويش ُبرد

دراه مدرسه درس حساب گفت

يك تا به ده شُمرد

سرمشق زندگي بر لوح من نوشت

درذهن من سُپرد

سيماي باصلابتش از ياد كودكي

كي مي توان ستُرد

 

 

ماندم به خواب غفلت پنجاه ساله اي

زنگ كلاس خورد

من رفته رفته پخته و استاد مي شدم

استاد پير ُمرد

آئينه اي شكست كه آمزگار بود

ودر آئينه هاي خُرد

بار دگر تداعي پژواك گونه اش

يك تا به ده شمرد

يك تا به ده شمر

يك تا به ده شمرد

مهر ماه 1330 ملاير دبستان دولتي سلطاني

/ 0 نظر / 5 بازدید