) ليوان هاي يكبار مصرف )

شعله لاستيكهاي فرسوده

نگاه هيچ پروانه اي را جذ ب نميكند

و نسيم كولر هاي گازي

صنوبري را نمي رقصاند

قناري هاي كوكي آواز مي خوانند

اما عا شق نمي شوند ؟

.............................

چه غم انگيز است

تماشاي داركوبي كه بر درخت

پلاستيكي نوك مزند

براستي كه ليوان هاي يكبار مصرف

اصالت سقاخانه ها را نوشيده اند ......!.

سروده شده در مورخه 8/10/82 لواسان

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید