کودکی .

   ابرهای گذشته عقیم اند ٬

چترت را ببند ٬

چنگ  زندگی را بنواز ٬

بگذار باران خوشی های خداوند ٬

کودکانه خیست کنند ..

کاش می شد همیشه کودک بود .

کانادا - ساسکاتون 
ابان  -  ۹۱

          کاش می شد همیشه کودک بود

          آرزو سوتک و عروسک بود

          غصه ها مشق های ننوشته

          شوق ها سکه های قلک بود

 


          حیف از آن سالها که زود گذشت

          بودمان در غم نبود گذشت

          لحظه ها قطره قطره آب شدند

          عمرما باشتاب رود گذشت

 


          غزل زندگی به حنجره ماند

          شبمان بی صدای زنجره ماند

          زان همه عشق و شور و سر مستی

          قاب عکسی کنار پنجره ماند

 


          کاش می شد به کودکی برگشت

          روز ها را یکی یکی بر گشت

          کاش میشد برای یک لحظه

          تا سر کوچه دزدکی برگشت

  


          کودکی پشت شیشه جا مانده است

          فصل سبزی بیشه جا مانده است

          کاش می شد به من نمی گفتی

          که برای همیشه جا مانده است

 


       
         به تماشای واژه های شلوغ


          پا نهادم به سرزمین بلوغ

          شهر شور افرین شعر شباب


         کوی  خیام و شهر یار و فروغ

 


        خانه هایش همه بهاری بود

         بوی باران همیشه جاری بود

        شعرش از عطر اطلسی سرشار

         یا د با دا چه روزگاری بود

 


          اطلسی ها چه زود پژمردند

          باد ها عطر کوچه را بردند

          با خزان باغ زعفرانی شد

          زاغ ها خون برگ را خوردند

 


          شعر پائیزیم سلام سلام

          رنگ دیگر بزن به این ایام

          جرعه ای مانه از ترانه تاک
         

         نا سروده نگفته نیمه تمام

 


          من غزل را تمام خواهم کرد

          و شبی ترک جام خواهم کرد

          ذره ذره غبار خواهم شد

          روزی از نو قیام خواهم کرد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید