آذر به نیمه رسید

و رنگین کمان پایز رنگ بخت

من برگی از دفتر خاطراتم راسپید نقاشی میکنم

به یاد فرشته ای که در سپیده دمان روزی پایزی پرکشید

سبک بال چونان قاصدک

و رها چون رویاهای کودک

درروزگارانی که همه رنگها آلودگی است

یاد سپیدش منشور هفت رنگ مهربانی است

یادت جاودانه باد

ای محبت بیدریغ ای آرامش از دست رفته

ای یادمان روزگاران همه صمیمی و خوب

ای مادر

سروده شده در مورخه 12/9/82

/ 0 نظر / 5 بازدید