خاموشی.

. آسمان فتیله مهتابش را بالا کشیده

ومن جریمه جدائیم را می نویسم

 ای کاش زندگی درس عشق نداشت .  

با یاد تو

 شوکران احساسم را لاجرعه سر می کشم ، 

و بی تو ،

 

ترانه هایم چراغی در گذر باد ، 

ای تا ابد ماندگار در دل ها .  

پنجم مرداد ماه نود

آسمان  آبی  شعر

/ 0 نظر / 20 بازدید