حرف اول :

    بهروز سنجابی  . در فروردين ۱۳۲۳ درملاير

    کوی فراهانی کوچه نظامی پلاک ۲۷ بدنيا آمدم

    از دوران خردسالی به شعر علاقه بسيار داشتم

    از سال ۱۳۳۷ شروع به سرودن کردم .

     به شعر کهن علاقه مندم  

     درقالبهای غزل و مثنوی .

    با شعر نو نيز آشنايم و اين آشنايی مرا از ادامه 

    شيوه کهن باز نداشته است . 

    نه تعصبی به سنت گرايی دارم  و نه بيش از حد 

    مجذوب نوپردازان افراطی هستم . 

    شعر را بازتابی از مظاهر زندگی وحوادث   

    و رويداد های آن می دانم که در پيرامون من

    می گذرد و سعی می کنم شعر هايم بيانگر

    پاکی - زيبائی و همه عواطف انسانی باشد.

    

/ 2 نظر / 6 بازدید
طوفان

درود بر دكتر گودرزي و همرزمانش كه زماني چه حماسه ها كه نيافريدند. اما افسوس كه نتوانستند بزرگترين ماموريت خود را كه همانا اعدام انقلابي رفسنجاني است با موفقيت به انجام برسانند و اين مهم تا به امروز همچنان معطل مانده است و بار ديگر دلاور مرداني مي خواهد تا رفسنجاني اين كريه ترين چهره حكومت كنوني و ايل و تبار چپاولگرش را نيست و نابود كند. درود و بوسه بر آن دستي كه ماشه اش را به سوي اين لكه ننگ و تبار كثيفش بچكاند. طوفان

امير كيوان

مخلصم اقاي سنجابي