تا تو با منی .

 

.

تا تو با منی ، زمانه با من است

بخت و کام ِ جاودانه با من است

تو بهار ِ دلکشی و من چو باد

شور و شوق ِ صد جوانه با من است 

یاد ِ دلنشین ات ، ای امید ِ جان

هر کجا روم ، روانه با من است 

ناز ِ نوشخند ِ صبح اگر تو راست

شور ِ گریه ی شبانه با من است

برگ ِ عیش و جاه و چنگ اگرچه نیست

رقص و مستی و ترانه با من است

گفتمش مراد ِ من ، به خنده گفت

لابه از تو ، بهانه با من است 

گفتمش که من آن سمند ِ سرکشم

خنده زد که تازیانه با من است 

خواب ِ نازت ای پری ز سر پرید

شب خوش ات ، که شب فسانه با من است

  

 هوشنگ ابتهاج ( ه . الف . سایه )

/ 0 نظر / 49 بازدید