سراب .

.آسمان آبی شعر


پدر می گفت این عالم سراب است 

تمام نقش ها نقش بر آب است 

هر آنکس خانه بر خاکستری ساخت 

به آه شبنمی خانه خراب است 

  یاد روز هشتم بهمن چهل و هفت گرامی باد 

آسمان   آبی   شعر
/ 2 نظر / 26 بازدید
احسان

سلام.دست مریزاد دارد اشعار شما.خیلی زیبا.