پیوند .

.

در دفتر غزل ها ؛ ( دی ) برگ دیگری زد

در قاب آشنایی ؛ سرو و صنوبری زد

 

آرایه های شنبه ؛ پیوند  شاعرانه  

بر قصه مودت ؛ تایید محضری زد

 

حرف از جواد آمد ؛ حوری به یاد آمد

شهزاده ای به ترکش ؛ احساسی  از پری زد

 

احساس مادرانه با اشک شوق لغزید

بر طاقت پدر ها ؛ تعبیر بهتری زد

 

زیبایی و صداقت  طرح عروس آراست

شایستگی و پاکی ؛ گرد دلاوری زد

 

تحسین دوستداران ؛ تبریک آشنایان 

تجمیع  این مراسم دست برابری زد 

 

لبها به ذکر وا شد ؛  تیر دعا رها شد

ایمان و آرزو ها ؛ از عشق ساغری زد

 

خوش باد و جاودانه ؛ پیوند این ترانه

سنجابی ار سرودش ؛ افشین به دفتری زد

 

تنهایی همیشه ؛ پاشید پشت شیشه

یاری به وعده آمد ؟ یا آشنا دری زد ؟

 

آسمان  آبی   شعر

 

 .

/ 0 نظر / 23 بازدید