خوش به حال غنچه های نيمه باز ؛

  بوی باران ٬ بوی سبزه ٬ بوی خاک 

  شاخه های شسته ٬ باران خورده ٬ پاک٬ 

  آسمان آبی و ابر سپيد ٬

  برگ های سبز بيد ٬  

  عطر نرگس ٬ رقص باد ٬

  نغمه شوق پرستو های شاد ٬

  خلوت گرم کبوتر های  مست ٬ 

  نرم نرمک می رسد اينک بهار ٬

  خوش به حال روزگار *

 

  خوش به حال چشمه ها و دشت ها ٬

  خوش به حال دانه ها و سبزه ها ٬ 

    خوش به حال غنچه های نيمه باز ٬

  خوش به حال جام لبريز از شراب ٬

  خوش به حال آفتاب *

 

  ای دل من ٬ گر چه در اين روزگار 

  جامه رنگين نمی پوشی به کام ٬

  باده رنگين نمی نوشی ز جام ٬ 

  نقل و سبزه در ميان سفره نيست ٬

  جامت از آن می که می بايد تهی است ٬

    

  ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم ٬

  ای دريغ ازمن اگر مستم نسازد آفتاب ٬

  ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار !

    

  گر نکوبی شيشه غم را به سنگ ٬ 

  هفت رنگش می شود هفتاد رنگ ! * 

                        :شاد روان فريدون مشيری :     

       راز رنگين بلوغ؛

  باز احساس بهار باز هم مژده عيد .

 باز بر بوم طبيعت قلم سبز بهار .

 نام جمشيد نگاشت .

 طرح نوروز کشيد *

   نازنين شرح دل انگيز بهار .

  نازنين دفتر اشعار سپيد *

  برکه سبز تو و شعرترت

  راز رنگين بلوغ  .

  رمز شيوای  شکوفايی عيد *

  پس آن پرده گسترده به مهر .

  پر پروانه لبخند تو شادی گستر .

  باغ دلخواسته ات٬از گل شادی سرشار.

  لانه می سازی با چلچله بر شاخه بيد *

  شبت از پنجره ماه ٬ تمامی آواز .

  چشم تو سبز ترين غنچه لب بسته به ناز.

  سينه ات ٬ دشت فراخوان پرستوی نياز .

  می تپد گرم چو خورشيد در آن قلب اميد *

  کودک خاطره ها ٬ ذهن مرا می کاود .

  بيستون مانده و يک تيشه ٬ عشق .

  دل سودايی و انديشه ٬ عشق .

  ياد آن سروقد ٬ بيشه ٬عشق .

  غزل چشم تو در کوچه يادم پيچيد *

  به تماشای تو استاده ام ای سرو بلند .

  بتماشای تو استاده ام ای آيت ناز .

  به تماشای تو در جامه زيبای سپيد .

  ايکه با هر قدمت ٬دست دلم می لرزيد *

  شب پيوند تو از خوشه پروين پر بار .

  شعرم از آبی اعماق نگاهت لبريز .

  می تراود مهتاب ٬ می درخشد ناهيد .

  باز احساس بهار ٬ باز هم مژده عيد *

  

          اسفند ۷۹

   

    

/ 4 نظر / 5 بازدید
niusha

سلام خيلی شعرای قشنگ و باحالی گذاشتی تو وبلاگت

behrooz

بسلام زندگی يعنی سحرگاهان ز بستر برجهيدن خوب گفتن ٬ خوب دیدن بی تمنایی متاع دوست هارا خریدن دوستداری ٬ دوست بودن در کنار شعر آبی رنگ هستی آرمیدن زندگی یعنی همین وبلاگ سرشار من وتو !

سارا

واقعا شعر بهارتون قشنگ و تحسين برانگيزه. من می خواستم برای چند تن از دوستانم کارت تبريک بفرستم از شعر شما نيز داخلش استفاده کردم . دوباره ممنون موفق باشيد

سروش

لطفا سری هم به اين يو آر ال بزنيد