شرق شوق.

.

من داستان ِ دلکش یک آشنایی ام

آرایه های ِ آری ِ یک کدخدایی ام

 

من آیه های ِ َسرمد ِ آمین ِ بی دریغ

مرز ِ نیاز و مبدأ مشکل گشایی ام

 

من شبنم ِ نگاه ِ  دو موجود بیقرار

یک جرعه از شگفتی ِ صُنع ِ خدایی ام

 

پیوند ِ تا همیشه و پیمان ِ تا هنوز

زیرا که سّد ِ محکم ِ قهر و جدایی ام

 

گلبرک های ِِ برفم و گُل واژه بهار

لبخنده ام ، ترانه ام زیبا سُرایی ام

 

با من به مهر باش که با مهر می رسم

رنگین ترین چکامهً فصل ِ طلایی ام

 

طفلم مخوان که آفرینش را نمونه ام

خُردم مبین نشانهً قدرت نمایی ام

 

از شرق ِ شوق می دمد آوای ِ آفتاب

با نغمه های ِ غربی خود آریایی ام

 

آسمان ِ آبی ِ شعر

/ 1 نظر / 20 بازدید
بهناز

به قول حامد : خوشحال تر شدیم که روز خوبمان با این شعر زیبا به پایان رسید.