لتیان - لواسان

باران چه نعمتی است ....!

 .

مردان چکمه پوش ِ نشسته به انتظار ،

 

شلتوک خاطرات درو می کنند به داس در سالهای ِ سخت .

 

قلابهای ساخته با یاد کودکی ،

 

ماهی درون ِ تابه به تصویر می کشند در پره های ِ بخت .

 

مرد مسافری ، آواز موریانه را تفسیر می کند ،

 

که چه آرام می جود ،

 

ذرات ِ چوب ِ نرم را ،

 

در پایه های تخت .

 

. 

/ 0 نظر / 22 بازدید