شب و مهتاب و خوشه چينی اشک

        به شورم    آورد     شيرينی    اشک

        ميان   برکه های   شسته       باران

        بتی شيرين  صفت در  چينی  اشک

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوستدار شعر

شعر هاتان بسيار زيبا ودل انكيز است به شما احسنت ميكويم واز وبلاك شما استفاده ميكنم