پائیز.

جا مانده است

چیزی جایی

که هیچ گاه دیگر

هیچ چیز

جایش را پر نخواهد کرد

نه موهای سیاه و

نه دندانهای سفید

حسین پناهی 

 

.

/ 1 نظر / 20 بازدید
سیمین

زیبا بود...